فهرست منابع تحلیل شبکه اجتماعی

فهرست منابع مطالعاتی در قالب مقاله و کتاب در برخی از حوزه‌های تحلیل شبکه اجتماعی به تفکیک موضوع. Networks & Network Theory Bibliography در این مطلب قصد معرفی فهرستی از منابع انگلیسی در زمینه موضوعات مختلف تحلیل شبکه اجتماعی به تفکیک قالب‌های کتاب و مقاله را داریم. این فهرست نسبتا مفصل که توسط گروه تحقیقاتی … More فهرست منابع تحلیل شبکه اجتماعی