برگزاری کارگاه تحلیل شبکه‌های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران

گروه تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران که در این لینک معرفی گردید، اقدام به برگزاری کارگاه آموزش تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌نماید. . آگهی و چگونگی برگزاری این کارگاه به قرار زیر است، لینک اطلاعیه در انتهای متن ذکر شده است. . گروه تحلیل شبکه های انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند: کارگاه آموزشی … More برگزاری کارگاه تحلیل شبکه‌های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران