پویایی‌های شبکه‌های روابط اجتماعی و سازمانی و چگونگی تحلیل آنها

روابط و شبکه های اجتماعی در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می شوند. برخی ارتباطات قطع گردیده برخی دیگر جایگزین آنها می شود. . در هشت دوره‌ی گذشته کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی از گونه‌ای خاص از تحلیل شبکه با عنوان تحلیل پویای شبکه اجتماعی (Dynamic Network Analysis) به اختصار و به فراخور سوالات شرکت‌کنندگان … More پویایی‌های شبکه‌های روابط اجتماعی و سازمانی و چگونگی تحلیل آنها

شبکه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده

این اولین مطلب در مورد نگاه به شبکه‌های اجتماعی به عنوان سیستم‌های پیچیده است که توسط روح‌اله جلیلی و در بخش شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های پیچیده نگارش یافته و مقدماتی در این خصوص ارائه می‌نماید. . توجه به شبکه‌ها بخشی از مطالعات وسیع‌تری است که در توصیف کامل و دقیق»سیستم‌های پیچیده» انجام می‌شود (غضنفری و همکاران، … More شبکه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده