کارگاه تحلیل شبکه استناد و ارجاع علمی

کارگاه تحلیل شبکه استناد و ارجاع علمی Citation Analysis Workshop موضوعات کارگاه تحلیل شبکۀ استناد و ارجاع علمی: روش‌شناسی (تاریخچه – نوع داده‌ها – مشکلات و مسائل داده‌های موجود و راه‌حل‌های تحلیل شبکۀ استناد و ارجاع علمی) معرفی نرم‌افزارهای تحلیل شبکۀ استناد و ارجاع علمی آموزش نحوۀ کار با نرم‌افزارهای تحلیل شبکۀ استناد و ارجاع … More کارگاه تحلیل شبکه استناد و ارجاع علمی