طراحی مدل کسب و کار و تاسیس وبسایت مطالعه‌ی شبکه‌های سازمانی

تاسیس وبسایت مطالعه‌ی شبکه‌های سازمانی که به طور اختصاصی به ارائه راهکار عملیاتی در این زمینه خواهد پرداخت. . بعد از تجربه فعالیت چهارساله در زمینه مطالعه‌ی شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی، گروه تحلیل شبکه اجتماعی اقدام به طراحی یک مدل کسب و کار خاص در زمینه‌ی مطالعه‌ی شبکه‌های سازمانی و همچنین ایجاد وبسایتی برای … More طراحی مدل کسب و کار و تاسیس وبسایت مطالعه‌ی شبکه‌های سازمانی