کاربردها و انواع مختلف شبکه‌های اجتماعی مجازی در رادیو جوان + فایل صوتی

در این مطلب دومین برنامه‌ی دایره که در رادیو جوان روز سه شنبه هفته گذشته 13 اسفند 92 پخش شده است، با موضوع کاربردها و انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی با حضور علی‌اکبر اکبری‌تبار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. . در ادامه برنامه قبل دایره در رادیو جوان با موضوع ضرورت نگاه خاکستری و … More کاربردها و انواع مختلف شبکه‌های اجتماعی مجازی در رادیو جوان + فایل صوتی