مقاله مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی

مقاله‌ی مشترک بنده (علی اکبر اکبری تبار) و ابراهیم اسکندری‌پور که متمرکز بر آموزش چگونگی انجام تحقیق علمی با رویکرد ترکیبی بر روی شبکه‌های اجتماعی مجازی و با ترکیب روش‌های تحلیل شبکه اجتماعی و شبکه نگاری بوده است در شماره ی ۷۶ فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی منتشر شده است. قابل ذکر است که مقالات … More مقاله مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی

برگزاری دو کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی و شبکه نگاری

دو کارگاه آشنایی با تحلیل شبکه اجتماعی و شبکه نگاری در حاشیه همایش جامعه و فضای مجازی برگزار می‌گردد. . در حاشیه همایش جامعه و فضای مجازی که به همت موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در تاریخ 27 بهمن ماه 1392 برگزار می‌گردد، دو کارگاه کوتاه مدت 2 … More برگزاری دو کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی و شبکه نگاری

لینک‌های مفید در زمینه شبکه‌نگاری

همانطور که در مطالب قبلی بخش معرفی شبکه نگاری در این دو لینک (+ و +) گفته شد، رابرت کوزینتس بنیان‌گذار روش نتنوگرافی یا شبکه‌نگاری بوده است و ایشان این روش را اوایل برای غنی‌تر کردن مطالعات و تحقیقات بازار به کار برده‌اند؛ در این مطلب هدف معرفی پنج مورد از مهمترین منابع آنلاین در … More لینک‌های مفید در زمینه شبکه‌نگاری

تاریخچه و معرفی مختصر شبکه نگاری

این مطلب، دومین مطلب از بخش معرفی شبکه نگاری می‌باشد که توسط آقای ابراهیم اسکندری پور نگارش یافته است. طی مطلب قبل در اینجا اشاره شد که مردم نگاری چیست و مردم نگاری در بستر شبکه چه ویژگی‌هایی دارد، در این مطلب به طور خاص شبکه نگاری و تاریخچه طرح آن ارائه شده است. . … More تاریخچه و معرفی مختصر شبکه نگاری

مردم‌نگاری شبکه‌ای یا شبکه‌نگاری چیست؟

این مطلب به عنوان اولین مطلب در بخش معرفی شبکه نگاری و توسط ابراهیم اسکندری پور نگارش یافته است. در این بخش تلاش می‌گردد مطالب و منابع مفیدی در ارتباط با مردم نگاری در بستر شبکه یا شبکه نگاری و نیز دیگر رویکردهای مطالعه و تحقیق کیفی در مورد شبکه‌های اجتماعی مجازی و واقعی ارائه … More مردم‌نگاری شبکه‌ای یا شبکه‌نگاری چیست؟