سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

دومین مطلب در بخش شبکه‌های اجتماعی و سلامت با موضوع  نگاه به سلامت از رویکرد شبکه‌ی اجتماعی به قلم آقای ابوذر رئیسوندی تهیه و منتشر شده است که در حال اتمام کارشناسی ارشد خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رشته اپیدمیولوژی است و در پایان‌نامه خود به مبحث شبکه‌های اجتماعی و سلامت پرداخته‌اند. . سلامت … More سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

نگاه با عینک تحلیل شبکه اجتماعی به ایدز و…

این مطلب به عنوان اولین مطلب در بخش شبکه‌های اجتماعی و سلامت منتشر شده است. .  هدف اصلی این مطلب که توسط روح‌اله مظفری عضو گروه تحلیل شبکه اجتماعی (لینک صفحه معرفی ایشان) نوشته شده است؛ تاکید بر اهمیت و ضرورت بررسی در زمینه شبکه‌های اجتماعی و سلامت است. اعتقاد بر اين است که رفتارهاي … More نگاه با عینک تحلیل شبکه اجتماعی به ایدز و…