نگاه ساختاری در بررسی پدیده های اجتماعی و جامعه‌شناختی

در این مطلب هدف بحث در این خصوص است که تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه پدیده‌های اجتماعی چه کمکی به ما می‌کند؟ رویکرد ساختاری در مطالعه پدیده‌های اجتماعی چیست؟  . تصور کنید در مورد وضع امکانات آموزشی و برخورداری از آن در یک نقطه جغرافیایی خاص کشور در حال مطالعه و تفکر هستید؛ چه متغیرهایی … More نگاه ساختاری در بررسی پدیده های اجتماعی و جامعه‌شناختی

دوره دیگری از کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی برگزار شد

در روز جمعه 13 بهمن 1391 دوره دیگری از کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران، در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد. . به همت آقای دکتر نوری، دکترای روابط بین الملل، و به درخواست جمعی از دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت رسانه، کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر … More دوره دیگری از کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی برگزار شد