تحلیل شبکه‌های سازمانی چیست؟

هدف از این مطلب ارائه محتوایی مقدماتی در معرفی تحلیل شبکه‌های سازمانی و مزایای آن است. . در یکی از مطالب گذشته (در اینجا) در خصوص تحلیل شبکه‌های سازمانی و نتیجه مطالعه‌ای که بر روی روابط درون سازمانی شرکت انتشارات سوره مهر انجام شده بود سخن به میان آوردیم، در این مطلب ترجمه شده تلاش … More تحلیل شبکه‌های سازمانی چیست؟

فراخوان معرفی تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در زمینه شبکه‌های اجتماعی

هدف از انتشار این فراخوان دعوت از تمامی محققان کشور برای معرفی تحقیق دانشگاهی و پایان‌نامه خود در زمینه شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی بوده است. . یکی از اهداف اولیه تاسیس وب‌سایت و گروه تحلیل شبکه اجتماعی ایجاد تعامل میان محققان حوزه شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی و نیز معرفی تحقیقات گذشته انجام‌شده در … More فراخوان معرفی تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در زمینه شبکه‌های اجتماعی