شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان

مقاله شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان در کنگره ملی دانشگاه شیراز و وزارت ورزش و جوانان توسط علی‌اکبر اکبری‌تبار ارائه گردید. . در روز چهارشنبه 23 مرداد 92 مقاله‌ای با عنوان شبکه‌های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان در کنگره‌ی ملی که توسط اداره … More شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان

شبکه اجتماعی چیست؟ شبکه اجتماعی مجازی چیست؟ [ویدئو]

این مطلب به عنوان اولین مطلب در بخش منابع چندرسانه‌ای منتشر شده است. . حاوی یک ویدئو با زبانی ساده است که توضیح می‌دهد شبکه اجتماعی چیست؟ و مراد از شبکه اجتماعی مجازی چه می‌باشد؟ در این فایل تصویری کوتاه در خصوص کاربردهای احتمالی این شبکه‌های اجتماعی مجازی در زندگی افراد نیز صحبت می‌شود. فایل … More شبکه اجتماعی چیست؟ شبکه اجتماعی مجازی چیست؟ [ویدئو]