معرفی کتاب: تحلیل شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی با استفاده از نودایکس‌ال

کتاب تحلیل شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی، یادگیری با استفاده از نرم‌افزار نودایکس‌ال نوشته‌ی درک هانسن، بن اشنایدرمن و مارک اسمیت به عنوان کتاب آموزش نرم‌افزار نودایکس‌ال، نوشته شده در سال 2009 در فصل اول این کتاب با نام مقدمات، شروع‌کار با نودایکس‌ال، مواردی نظیر چگونگی ورود داده‌ها، ترسیم و نمایش گراف، چگونگی پیداکردن یک رابطه خاص … More معرفی کتاب: تحلیل شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی با استفاده از نودایکس‌ال