معرفی کتاب: تاریخ تحول تحلیل شبکه اجتماعی

تاریخ تحول تحلیل شبکه اجتماعی   The Development of Social Network Analysis A Study in the Sociology of Science   نویسنده: لینتون سی فریمن Linton C. Freeman تاریخ انتشار: 2004 ناشر: امپریکال در این کتاب فریمن به دنبال بررسی تاریخ تحولات رخ داده در زمینه تحلیل شبکه اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی علم است و … More معرفی کتاب: تاریخ تحول تحلیل شبکه اجتماعی