علی محمدی مهموئی

علی محمدی
علی محمدی مهموئی

علی محمدی مهموئی کارشناس‌ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی است. علائق تحقیقاتی و اجرایی او در زمینه ارتباط و کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت منابع انسانی است. او همچنین مقاله‌ای در این زمینه با عنوان «به‌کارگیری تحلیل شبکه اجتماعی در توسعه منابع انسانی: روش‌شناسی نوین» در سایت تحلیل شبکه اجتماعی منتشر کرده است که در اینجا قابل دسترسی است.

.

رزومه علی محمدی مهموئی را با حجم 270 کیلوبایت از اینجا دانلود کنید.