روح‌اله مظفری

روح‌اله مظفری کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه شیراز است. در پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد خود بر روی موضوع «بررسی شبکه‌های اجتماعی افراد HIV مثبت، مطالعه موردی شهر شیراز» با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی بر روی انتقال بیماری ایدز تحقیق کرده است و هم اکنون در گروه تحلیل شبکه اجتماعی بر روی موضوع شبکه‌های نقل و انتقال و نیز سرعت نشر بیماری‌های مختلف عفونی و غیرعفونی متمرکز است.

.

از جمله مطالب روح اله مظفری در سایت می توانید به مطلب «نگاه با عینک تحلیل شبکه اجتماعی به ایدز و…» در اینجا مراجعه کنید.

.

ایمیل آقای مظفری: mozafari254 [at] gmail.com