بهمن سبحانی

بهمن سبحانی

دانشجوی دکتری علوم اجتماعی با گرایش رفاه اجتماعی است.

در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی خوانده و در حوزه اعتماد اجتماعی مطالعه و فعالیت تحقیقاتی داشته است.
.

هم‌اکنون در مورد اعتماد در شبکه‌های اجتماعی و تأثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه اجتماعی و سیاسی مطالعه دارد و علاقمندی‌های تحقیقاتی وی نیز در زمینه اعتماد اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی، جامعه‌شناسی جوانان، ورزش و فرهنگ است.

.

رزومه بهمن سبحانی را با حجم 120 کیلوبایت از اینجا دانلود کنید.